Oznámení o rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Košťany pro školní rok 2023/2024

Vítáme nové děti ve školce

Ředitelka Mateřské školy Košťany, v souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 v Mateřské škole Košťany takto:

Registační číslo - kód

Rozhodnutí

17

přijat (a) k 1.9.2023

21

přijat (a) k 1.9.2023

3

přijat (a) k 1.9.2023

18

přijat (a) k 1.9.2023

16

přijat (a) k 1.9.2023

6

přijat (a) k 1.9.2023

Registační číslo - kód

Rozhodnutí

20

přijat (a) k 1.9.2023

14

přijat (a) k 1.9.2023

10

přijat (a) k 1.9.2023

15

přijat (a) k 1.9.2023

7

přijat (a) k 1.9.2023

2

přijat (a) k 1.9.2023

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.