Oznámení o rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Košťany pro školní rok 2022/2023

Vítáme nové děti ve školce

Ředitelka Mateřské školy Košťany, v souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 v MŠ Košťany takto:

Registrační číslo - kód

Rozhodnutí

9

přijat (a) k 1.9.2022

14

přijat (a) k 1.9.2022

5

přijat (a) k 1.9.2022

11

přijat (a) k 1.9.2022

16

přijat (a) k 1.9.2022

10

přijat (a) k 1.9.2022

12

přijat (a) k 1.9.2022

23

přijat (a) k 1.9.2022

Registrační číslo - kód

Rozhodnutí

2

přijat (a) k 1.9.2022

1

přijat (a) k 1.9.2022

28

přijat (a) k 1.9.2022

29

přijat (a) k 1.9.2022

26

přijat (a) k 1.9.2022

21

přijat (a) k 1.9.2022

6

přijat (a) k 1.9.2022