Oznámení o rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Košťany pro školní rok 2024/2025

Vítáme nové děti ve školce

MOŽNOSTI PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Ředitelka Mateřské školy Košťany, v souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 v Mateřské škole Košťany takto:

Registrační číslo - kód

Rozhodnutí

8

přijat (a) k 1.9.2024

32

přijat (a) k 1.9.2024

1

přijat (a) k 1.9.2024

28

přijat (a) k 1.9.2024

7

přijat (a) k 1.9.2024

22

přijat (a) k 1.9.2024

20

přijat (a) k 1.9.2024

4

přijat (a) k 1.9.2024

6

přijat (a) k 1.9.2024

29

přijat (a) k 1.9.2024

23

přijat (a) k 1.9.2024

Registrační číslo - kód

Rozhodnutí

11

přijat (a) k 1.9.2024

3

přijat (a) k 1.9.2024

17

přijat (a) k 1.9.2024

2

přijat (a) k 1.9.2024

13

přijat (a) k 1.9.2024

27

přijat (a) k 1.9.2024

16

přijat (a) k 1.9.2024

18

přijat (a) k 1.9.2024

19

přijat (a) k 1.9.2024

5

přijat (a) k 1.9.2024

15

přijat (a) k 1.9.2024

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.