Festival MATEŘINKA

Dne 23. února 2017 se naše mateřská škola letos poprvé zúčastnila festivalu Mateřinka.

Oblastní kolo se konalo v Krušnohorském divadle v Teplicích. Děti s nadšením předvedly své hudebně-pohybové vystoupení
s názvem “Opičí vylomeniny”.

Festival Mateřinka je nesoutežní přehlídka hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení dětí
z mateřských škol z celé České republiky.