2. TŘÍDA

“Na konci je duha”

zivly

Protože člověk je v jistém smyslu součástí přírody, je poznávání přírody i poznáváním sebe sama.” (J.Gaisler)

Projekt je rozdělen na čtyři části: vítr, oheň, voda a země. Hlavními cíli tohoto projektu je formou her a praktických činností vést děti k pochopení, že změny způsobené lidmi mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.  Dále se zaměříme na třídění odpadu tak, aby stalo automatickou součástí jejich každodenního života.  Pomocí aktivit vytvořit přátelské prostředí bez projevů rivality a agrese a přirozenou cestou rozvíjet zvídavost dětí, jejich touhu po objevování nového a objasňování neznámého. Prostřednictvím jednoduchých pokusů rozvíjet intelektuální schopnosti dětí, upevňovat jejich smysl pro spolupráci, rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a tvořivosti, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, posilování smyslového vnímání a přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem a radost z objevování) a k osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, utváření pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi.

 • VÍTR - V ZÁŘÍ

  KOHO ZAVÁL VÍTR K NÁM  (seznámení s kamarády, pravidla třídy, značky):  1.9. -  2.9.
  CO VIDĚL VÍTR KOLEM SEBE? (barvy a geometrické tvary): 5.9. - 9.9.
  FOUKEJ, FOUKEJ, VĚTŘÍČKU (ovoce): 19.9. - 23.9..
  CO NAŠEL VÍTR V ZAHRADĚ  (zelenina): 26.9. – 30.9.

 • VÍTR - V ŘÍJNU
 • VÍTR - V LISTOPADU
 • OHEŇ
 • VODA - V LEDNU
 • VODA - V ÚNORU
 • ZEMĚ - V BŘEZNU
 • ZEMĚ - V DUBNU
 • ZEMĚ - V KVĚTNU
 • SLUNCE
duha a deti_small
O nás   1. Třída   2. Třída   Stravování   Dokumenty   Fotogalerie   Kontakt   NÁSTĚNKA 
2016 (c) MŠ Košťany
Všechna práva vyhrazena
logo_pcamb