1. TŘÍDA

“Pojďme jako včelka květ, objevovat spolu svět!”

U nejmladších dětí se zaměříme na postupnou adaptaci v mateřské škole, odstranění ostychu, navazování a prohlubování kamarádských vztahů, začlenění do stávajícího kolektivu. Přijímání nových pravidel společenského života, vedoucí především k bezpečnosti a navozování příjemné atmosféry. Dále děti povedeme k postupné samostatnosti, sebeobsluze a hygienickým návykům.

Starší děti, které navštěvují MŠ již druhým rokem, si upevní již získané dovedností a návyky, fyzickou a pohybovou dovednost a samostatnost v sebeobsluze. Dodržování pravidel, schopnost kontrolovat a řídit své chování. Nebude chybět rozvoj grafomotorických, jazykových a řečových dovedností, koordinace ruky a oka, rozlišování zrakových a sluchových vjemů, jednoduché předmatematické a předčtenářské dovednosti.

Všeobecně budeme vést děti k tomu, aby starší byly přirozeným vzorem mladším kamarádům. Povedeme děti ke kladnému vztahu k živé i neživé přírodě, k úctě a empatii k ostatním lidem, k chuti vzájemně si pomáhat. Povedeme děti k základním znalostem, dovednostem, návykům a zkušenostem z oblasti rozumové, pohybové, sociální, umělecké, k základům ovlivňovat dění kolem sebe. Naší snahou je každému u dětí vytvořit optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, sebedůvěry a samostatnosti.

 • V ZÁŘÍ SE SEJDEM POD JABLONÍ

  Včelička a její kamarádi (adaptace, seznámení) - (1.9. – 9.9)
  Každá hračka má své místo (pravidla, vztahy) - (12.9. - 16.9.)
  Voňavá jablíčka (podzimní ovoce) - (19.9.- 23.9.)
  Vyrostla řepa veliká (zelenina) - (26.9.- 30.9.)

 • V ŘÍJNU DÉŠŤ PLESÁ PO STŘEŠE
 • LISTOPAD SVLÉKÁ STROMŮM ŠATY
 • V PROSINCI ZRAJOU HVĚZDY ZLATÝ
 • LEDEN JE MĚSÍC PLNÝ LEDU
 • ÚNOR ZAVOLÁ SKŘIVÁNKA
 • BŘEZEN DÁ PRVNÍ LŽIČKU MEDU
 • V DUBNU SE ČISTÍ STUDÁNKA
 • KVĚTEN SE ŘÍKÁ PODLE KVÍTÍ
 • ČERVEN SI NA SVĚT SLUNCEM SVÍTÍ
O nás   1. Třída   2. Třída   Stravování   Dokumenty   Fotogalerie   Kontakt   NÁSTĚNKA 
2016 (c) MŠ Košťany
Všechna práva vyhrazena
logo_pcamb