1. TŘÍDA

“Jede vláček poznáváček”

Zaměříme se na všestranný rozvoj dětí, rozvoj slovní zásoby a komunikativních dovedností, na smyslové vnímání a soustředění se na činnost vhodně zvolenou motivací.

Děti budou vedeny k samostatnosti, řešení problémů, získávání nových zkušeností, rozvoji zvídavosti, pohybových a rozumových schopností a dovedností.

Společně budeme zkoumat přírodu a okolní svět, který nás obklopuje. Povedeme děti ke zdravému životnímu stylu pravidelným cvičením, hraním pohybových her a pobytem na čerstvém vzduchu. .

Motto: „Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby je otevřely samy."

 • KLUCI, HOLKY, POJĎTE SEM, VE VLÁČKU SE PROJEDEM

  Ahoj kamarádi (seznamování, adaptace) - (1.9. – 8.9)
  To je naše školka (poznávání prostředí, pravidla, vztahy) - (11.9. - 15.9.)
  Košíček plný hruštiček (podzimní ovoce) - (18.9.- 22.9.)
  Mrkvička pro zajíčka (zelenina) - (25.9.- 29.9.)

 • ZA PODZIMNÍM DRAKEM, POJEDEME VLAKEM
 • ZA PODZIMNÍM DRAKEM, POJEDEME VLAKEM (LISTOPAD)
 • VLÁČEK PLNÝ DÁREČKŮ
 • ZIMNÍ VLOČKA NA VLÁČEK SI POČKÁ
 • ZIMNÍ VLOČKA NA VLÁČEK SI POČKÁ (ÚNOR)
 • VLÁČEK VEZE KOŠÍČEK, PLNÝ BÍLÝCH VAJÍČEK
 • JEDE VLÁČEK DO ZAHRÁDKY
 • JEDE VLÁČEK DO ZAHRÁDKY (KVĚTEN)
 • VLÁČEK HOUKÁ DO LÉTA, POJEDEME DO SVĚTA