“Medvídkova dobrodružství”

Medvídek Míša bude prostředníkem vzájemné komunikace mezi dětmi i s učitelkami. Zároveň poslouží jako citová opora v prvních dnech v MŠ. Pomůže dětem při vytváření hygienických, sebeobslužných a společenských návyků (zvláště pak zdvořilostních). Děti získají prostřednictvím těchto činností větší zručnost, schopnost postarat se sami o sebe, vyšší sebevědomí, seznámí s okolním světem barev, lidí, zvířátek, přírodou atd. (více jednotlivá témata).
Vytváření dovedností a návyků je v tomto věku dítěte jedním z nejdůležitějších úkolů, které mateřská škola plní.
V projektu se prolínají všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání. Spontánní a řízené činnosti jsou obsahem plánování a vzájemně se propojují. Snažíme se o to, aby poznatky získávaly děti přirozenou cestou, především formou prožitku.

 • BUDEME SI SPOLU HRÁT, MÍŠA JE NÁŠ KAMARÁD

  Vítáme tě v naší školce (adaptace, seznámení) - (1.9. – 10.9)
  Ať je teplo nebo zima, s kamarády je to prima (pravidla, vztahy) - (13.9. - 17.9.)
  Vezmi si žlutou tužku, namaluj mi hrušku (ovoce) - (20.9.- 24.9.)
  Za domečkem na poli, vyrostli nám brambory (zelenina) - (27.9.- 1.10)

 • MEDVÍDEK SI HRAJE V LESE, KOŠÍK HŘÍBKŮ DOMŮ NESE
 • BRUM, BRUM, BRUM, MÍŠA STAVÍ DŮM
 • MÉĎA ZDOBÍ STROMEČEK, NEŽ ZAZVONÍ ZVONEČEK
 • POSTAVIT SI SNĚHULÁKA, TO MEDVÍDKA VELMI LÁKÁ
 • KOUZELNÝMI VRÁTKY VCHÁZÍ MÍŠA DO POHÁDKY
 • MÉĎA UŽ SE PROTAHUJE, NA JARO SE PŘIPRAVUJE
 • MÍŠA PLETE POMLÁZKU Z VRBOVÉHO OCÁSKU
 • KVĚTEN, TEN MÁ MÍŠA RÁD, SLUNÍČKO JE KAMARÁD
 • V ČERVNU SLUNCE SVÍTÍ, MÉĎA SBÍRÁ KVÍTÍ