Rozvíjet každé z dětí po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby z MŠ odcházelo jako jedinečná a relativně samostatná osobnost

Úvodem

Nabízíme

Jsme dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem od 6.00 do 16.00 hodin s kapacitou 50 dětí.
Budova mateřské školy se nachází v klidné části na okraji města v rozlehlé zahradě plné zeleně a prostoru vybízejícího k pohybu. Vila pochází z počátku 19. století. Každého uchvátí svou osobitou krásou, původním interiérem a příjemnou rodinnou atmosférou. Provoz MŠ byl v této budově zahájen v roce 1946.
Materiálně je škola dobře vybavená, postupně se mění a modernizuje.

Příjemné prostředí a moderní vybavení
Individuální přístup ke každému z dětí a jeho všestranný rozvoj
Denně pestrý program pro děti
Bohaté výtvarné činnosti pro všechny děti
Zpívání pro radost a rozvoj dětí hudebně nadaných
Tvořivou a originální práci pedagogů
Spolupráci s rodinou, vytváření důvěry a příjemného klimatu
Zajímavé akce pro děti i rodiče